Kommunikasjon når vi sykler i felt

· Generelt

Det er ønskelig at alle har en felles forståelse av hvordan man opptrer i trafikken, slik at det skaper så trygge rammer som mulig når man møtes på tvers av fylkesgrensene. Å ha et felles språk med signaler kan varsle om ulike hindringer, retningsendring eller at vi skal stoppe. Dette er noe som må øves på, og som vi på sikt ønsker at skal bli en vane når vi er ute og sykler.

Det er viktig med tydelig og enkel kommunikasjon for å unngå uhell. Hånd- eller muntlig varsling må være tydelig, og skal helst varsle i god tid så syklistene bak får tid til å få med seg signalene. Gjerne varsler vi om oppbremsing, retningsendring eller større hindringer i veien.

For at alle skal få med seg signalene, må disse meldes videre bakover i feltet. Da bruker du den signalformen som er enklest for deg, som da enten er hånd eller stemmen. Viktigst er sikkerheten. Derfor vil vi at du alltid har en hånd på styret som er utstyrt brems. Mange har ikke muligheten til å bruke håndsignaler eller vri seg for å varsle. Derfor bør gruppen også vurdere rekkefølgen av syklister i gruppen, slik at signalene når frem til bakerste syklist i feltet.

Ulike former for signaler

I dag har vi fokus på tre ulike signaler. Disse er stoppsignal, retningsendring og signal for hindring i veibanen.

Stoppsignal

Signalet for stopp er å løfte høyre eller venstre hånd og opp til siden, eller ved å varsle muntlig "stopp". Vis først håndsignalet, og begynn deretter å bremse kontrollert. OBS! Vi vil alltid ha en hånd på styret som kan bremse dersom det skjer noe uforutsett. Dersom det skjer noe uforutsett som krever at man handler raskt, er det derfor naturlig at vi bremser med en gang fremfor å vise tegn.

broken image

Retningsendring

En retningsendring vil si at dersom vi velger å svinge av veien vi følger, eller skal til høyre eller venstre i et kryss, skal vi vise tegn for dette. Dette er både nyttig for syklistene selv, men også for biler i nærheten. Da holder vi armen ute til høyre eller venstre, eller varsle muntlig med "vi tar av til høyre/venstre".

broken image

Signal for hindring i veibanen

Ved fysiske hindringer i veien, som større hull eller stein, er det nyttig for de bak i feltet å bli varslet om dette. Dette gjør vi ved å peke på hindringen når vi passerer.

broken image