Dette er livet!

"Det å sette seg på en sykkel, få vind i håret, det er livet!"

· Generelt

Vi som er brukere av sittesykler og har en funksjonsnedsettelse i dag, blir i ett med sykkelen. Det er jo sånn at når man søker på et aktivitetshjelpemiddel, vil levrandørene som har den sykkelen man søker på. Sittesykkel vil da settes opp etter dine behov. Et eksempel på den ombyggingen er, hvis man har hatt slag. Da har man som oftes en arm som ikke fungere helt optimalt, men man har da en arm som funker fint. Da kan sykkelleverandør sette all betjening, giring og brems på den friske siden din, det samme gjelder og om man er svakere i bena og trenger mer sterkere hjelpemotor. Og igjen da får man en sittesykkel som leverer mye ekstra el-hjelp; akkurat det samme på håndsykler. Her får man sykler med kraftigere elektrisk hjelpemotor slik at man kommer seg fin igjennom sykkel turen med god strømhjelp.

Mulighetene er ubegrensa ved å få en tilrettelagt sitte sykkel. Man får en sykkel som er tilpasset etter dine behov. Da vil man oppleve en stor glede ved å kunne være ute å sykle. Dette igjen er mestring! Men det er svært viktig at når man skal søke på en sittesykkel, at man forteller ergoterapeuten om dine behov og hvor du kan tenke deg å sykle hen, så det er lettere at man får den rette sykkelen.

Det å sette seg på en sykkel, få vind i håret, det er livet! Fysisk aktivitet, med sittesykling kan man fint sykle hele året, også på vinteren.

Hilsen Arne (ambassadør i Vestfold)