Å sykle i felt på landevei

· Generelt

Når vi deltar på organiserte sykkelaktiviteter, sykler vi ofte i felt enten på fortau, sykkelsti, sykkelvei eller landevei. De gangene vi sykler på vei vil vi at alle syklistene skal føle seg trygge, og samtidig unngå farlige situasjoner. Derfor er det viktig at alle er samkjørte og opptrer forsvalig langs trafikkerte veier, slik at bilistene spiller på lag med oss.

Noen prinsipper for sykling i felt

  1. Hold blikket fremover Dere lærer av hverandre. Gi tilbakemeldinger/si fra på en hyggelig måte, så man lærer av sine feil på en trygg måte.
  2. Sykle forutsigbart - hold stø kurs uten å vingle, og prøv å holde et jevnt tråkk. Syklisten i front skal dra toget i et jevnt tempo.
  3. Prioriter sikkerhet - ikke ta noen sjanser.
  4. Vis hensyn over bakketoppene. Når feltet kommer opp en bakketopp, kan de bakerste fortsatt være i god stigning opp bakken. Da må førstemann holde igjen farten med en gang over bakketoppen, og avvente fartsøkning til alle er over bakketoppen.
  5. I starten av en motbakke vil de bakerste oppleve at de presser feltet sammen. Vær forsiktig slik at man ikke sykler inn i bakhjulet foran og skaper farlige situasjoner
  6. Sykle ikke bredden langs landeveier. Syklene våres er bredere enn 2-hjuls sykler. Bilder kommer fort både bakfra og forfra, og trenger plass til å passere trygt.
broken image

Organiseringav et felt

  • Ideelt sett er 7 syklister en øvre grense forantall syklister i en gruppe.
  • Ikke sykle for tett, men tett nok til at biler kanpassere hele gruppen samtidig.
  • Har du tillit til syklisten foran, føles dettryggere å sykle tettere. Tilliten øker med forbedret kommunikasjon og tegn til syklisten bak.